Gala atletismului, 2016

Avem bucuria să aducem la cunoştinţa amatorilor atletismului şi publicului larg că în perioada 15-17 decembrie a.c. Federaţia a desfăşurat mai multe evenimente cu caracter instructiv şi de totalizare: Conferinţa naţională a antrenorilor de atletism, Adunarea generală de dare de seamă şi electivă, precum şi Gala atletismului. La aceste măsuri au participat în calitate de invitaţi pentru a oferi comunicări pe teme de actualitate în sportul nostru: detalii şi fotografii