Biroul

Aprobat prin decizia Adunării generale de dare de seamă şi electivă a FAM din 17.12.2016 şi decizia Biroului FAM din 22.12.2016

  Prenume, nume

Funcţia

Telefon
1. Anatolie BALAN Preşedinte s.022278301        m.069104101
2. Lazari POVESTCA Vicepreşedinte,
Preşedinte Colegiul de arbitri
s.022494111
m.069552407
3. Constantin NEGURĂ Secretar General s.022278301
m.079263560
4. Alexandru GANCENCO Membru,
Antrenor Federal Principal
s.022278301
m.079450820
5. Anatolie POPUŞOI Membru,
Responsabil pentru sportul studenţesc,
Preşedinte Comisia disciplină şi etică
s.022310865
m.068600044
6. Sveltana SVECLA Membru,
Preşedinte Comisia ştiinţă, statistică şi recorduri, Coordonator „Kids` Athletics”
s.022494111
m.069218709
7. Iacob MERCIUC Membru,
Coordonator FAM – zona centru, Preşedinte Asociaţia de atletism a mun. Chişinău
s.022226425
m.069319316
8. Serghei ZUBCOV Membru,
Coordonator FAM – zona nord
s.023154677
m.069290371
9. Gheorghe RUSU Membru,
Coordonator FAM – zona sud
s.024171234
m.079160244
10. Alexandr IVANCO Membru,
Coordonator FAM – zona transnistreană
s.(1600373533)
41242, 26531
11. Gheorghe LEŞCU Membru,
Manager competiţional
s.022438842
m.079737382