Info Kids’ Athletics

„Kids` Athletics” în Republica Moldova

Imediat după finalizarea Jocurilor Olimpice 2012 din or. Londra, Federaţia de Atletism din Republica Moldova a luat decizia de a implementa Programul internaţional pentru promovarea şi dezvoltarea atletismului în rândul copiilor, cu denumirea „Kids` Athletics”, preconizat pentru o perioadă de patru ani: 2013-2016.

Misiunea acestui program este atragerea copiilor la practicarea unui mod de viaţă sănătos şi a sportului, precum şi instruirea suplimentară a cadrelor didactice de educaţie fizică.

Până la iniţierea programului, FAM a organizat pregătirea cadrelor didactice din rândul antrenorilor-profesori care activează în domeniu: 5 persoane au primit Certificate internaţionale după absolvirea cursurilor la Centrul Regional de Dezvoltare al Federaţiei Internaţionale (IAAF) din  or. Moscova (Rusia).

La începutul anului 2013 FAM a primit 5 seturi de inventar specializat de la IAAF, care au fost repartizate membrilor Federaţiei din teritoriu:

  • Zona Nord – mun. Bălţi;
  • Transnistria – or. Tiraspol, or. Bender;
  • Zona Sud – or. Cimişlia (s. Lipoveni);
  • Zona centru – mun. Chişinău, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (USEFS – Facultatea de perfecţionare a cadrelor didactice).

Cu susţinerea Rectorului USEFS, dl Veceslav Manolachi, Programul internaţional „Kids` Athletics” a fost inclus în programul de perfecţionare a cadrelor didactice.

După seminarul teoretic-practic organizat în mun. Chişinău în luna aprilie 2013, evenimente similare au avut loc şi în alte oraşe din republică (Cimişlia, Tiraspol ş.a.).

În cadrul acestui Program, în următorii 4 ani FAM va repartiza în toate şcolile, gimnaziile, liceele din oraşele şi raioanele republicii informaţia didactică în formă electronică şi inventarul sportiv necesar.

La începutul anului 2014, Federația a primit încă 10 seturi de inventar pentru organizarea acestui seminar, care au fost repartizate în următoarele centre raionale: Drochia, Soroca, Orhei, Criuleni, Ungheni, Anenii Noi, Comrat, Edineț, Camenca.

De la inițierea programului, au audiat cursurile de pregătire apr. 185 de profesori de educație fizică din școli generale, gimnazii și licee, la finele cărora li s-au înmânat certificate.

Pe parcursul anului 2014, asemenea seminare se vor desfășura în următoarele raioane:

  • Criuleni, 26 martie;
  • Strășeni, 4 aprilie;
  • Anenii Noi, 9 aprilie;
  • Comrat, 9 mai;
  • Hâncești, 18 septembrie;
  • Râșcani, 2 octombrie.

FAM speră că, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, prin acest Program va impulsiona practicarea unui mod de viaţă sănătos şi a sportului Nr. 1 în lume – atletismul – în rândurile tinerei generaţii, în toate instituţiile preuniversitare din ţară. Cei mai talentaţi tineri atleţi vor fi selectaţi pentru înmatricularea în şcolile sportive şi în viitorul apropiat vor reprezenta Moldova la competiţiile internaţionale: campionatele europene, mondiale şi Jocurile Olimpice.