Membrii FAM

MEMBRII FEDERAȚIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR (capitolul 5 din Statutul FAM)

5.1 Membri ai Federaţiei pot fi asociațiile și cluburile sportive (asociații obștești) care desfăşoară activitate în domeniul atletismului, contribuie la dezvoltarea atletismului ori susţin obiectivele Federaţiei.

5.2 Membri ai Federaţiei pot fi şi persoane fizice – cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie – care au adus contribuţii importante la activitatea Federaţiei sau ramurii de sport.

5.3 Autoritățile și instituțiile publice, întreprinderile de stat și municipale nu pot deveni membri ai Federaţiei.

5.4 Membrii Federaţiei participă la activitatea ei pe principii de egalitate și în conformitate cu bunele principii ale democrației.

5.5 Federaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Federaţiei.

5.6 Candidatura viitorului membru al Federaţiei, precum şi retragerea din rândurile ei este discutată la şedinţa Biroului Federației, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa acestuia și a Adunării Generale.

5.7 Fiecare membru al Federaţiei achită anual cotizaţia de membru, în mărimea stabilită de Adunarea Generală.

5.8 Membrii Federaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

  1. dreptul de a participa la activitatea Federaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Federaţiei, de a participa la toate proiectele Federaţiei, de a publica lucrări şi alte materiale în organul de presă al Federaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
  2. membrii Federaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Biroului Federaţiei, Președintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp;
  3. membrii Federaţiei sunt obligaţi să respecte regulile și regulamentele World Athletics și European Athletics, în mod special regulile antidoping, regulile privind rezolvarea disputelor și cele privind relațiile cu reprezentanții atleților.

5.9 Membrul care nu participă la activitatea Federaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Federaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, nu achită cotizaţia de membru în termenul stabilit de organizaţie prin regulamentele sale interne, pot fi excluşi din rândul membrilor Federaţiei prin decizia Adunării Generale.

5.10 Federaţia contribuie la exercitarea supravegherii şi controlului asupra activităţii structurilor sportive din domeniul atletismului.