Antidoping

Promovarea sportului, precum şi a beneficiului acestuia pentru sănătatea populaţiei este foarte importantă, deoarece contribuie la fortificarea sănătăţii, a bunăstării şi calităţii vieţii într-o societate modernă. În acelaşi timp, folosirea dopajului în sport reprezintă un real pericol pentru sănătate şi prejudiciază valorile etice şi educative ale sportului, în condiţiile de creştere continuă a folosirii produselor şi metodelor de dopaj în rândul sportivilor.

 Ghiduri practice

 Jocuri interactive

Etapele controlului doping

Drepturile şi obligaţiile sportivului

Efecte secundare

IAAF Anti-Doping Programme: Athlete`s Guide

Антидопинговая программа ИААФ: Руководство для спортсменов

WADA: Athlete Guide (2009)

playtrue-quizPlay True Quiz: joc pe computer care testează cunoştinţele atleţilor despre anti-doping.
– – –ptg
Play True Challenge:
  simulaţie lansată în timpul primelor Jocuri Olimpice ale juniorilor, în 2010. E structurat pe 2 părţi: sportul şi viaţa.
– – –RealWinner0
Real Winner:
Un program educaţional pentru atleţi şi specialişti în baza Codului mondial antidoping. În cele câteva mici module – hazlii şi interesante – veţi putea însuşi ideile de bază ale codului. Nu este necesar să parcurgeţi programul dintr-o dată. Când veţi termina toate modulele, informaţia va fi înregistrată şi veţi putea primi un certificat.