FAM instruiește arbitri de atletism în cadrul seminarului național anual

FAM instruiește arbitri de atletism în cadrul seminarului național anual

În perioada 26-27 iunie 2024, în colaborare cu European Athletics și Departamentul Atletism, Natație și Turism al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Federația de Atletism din Republica Moldova a desfășurat Seminarul național practico-metodic de arbitraj al competițiilor de atletism. Acest eveniment educațional a fost condus de Prof. Univ. Dr. Lazari Povestca, șeful DANT al USEFS. 

În două zile de curs, participanții la seminar au studiat Regulamentul competițional al World Athletics în ultima redacție (2023), precum și practica în domeniu la nivel național și mondial.

La încheierea seminarului, cei 10 participanți au primit certificate de participare și au susținut un examen, în baza căruia vor putea fi atestați ca arbitri. Aceasta le va permite să participe la organizarea competițiilor și campionatelor de atletism ale Republicii Moldova.

Partajează