Seminare Kids’ Athletics

Cimişlia

La 7 noiembrie 2013, în s. Gura Galbenă din rn. Cimişlia, s-a desfăşurat seminarul teoretic-practic „Kids’ Athletics”, care are ca scop implementarea şi propagarea atletismului în rândurile elevilor de clasele IV-VI. Secţiunea teoretică a fost condusă de lectorul USEFS, Catedra atletism, Svetlana Svecla, care este lector certificat al IAAF. Secţiunea practică a fost condusă împreună cu studenţii din anul IV de la USEFS, care au participat anterior la cursuri speciale de formare.

La acest seminar au participat 30 de profesori de educaţie fizică. La partea practică a seminarului au participat 96 de copii, care au făcut demonstraţii ale probelor incluse în acest program.

La finele programului, toţi profesorii prezenţi au primit certificat de participare, apoi au vizitat Liceul sportiv din s. Lipoveni şi au făcut cunoştinţă cu baza sportivă a liceului.

FAM aduce sincere mulţumiri următoarilor specialişti din teritoriu, care au luat parte activă la organizarea seminarului:

– Gheorghe Răcilă, Direcţia învăţământ, tineret şi sport a rn. Cimişlia;

– Gheorghe Rusu, Directorul Liceului sportiv din s. Lipoveni.

 

Drochia

Locul: Şcoala sportivă din or. Drochia

Data: 16 ianuarie 2014

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla, Serghei Grinico, Anatolie Lavuşchin – lectori IAAF

Au participat: 46 profesori de educaţie fizică şi 48 copii

Au contribuit esenţial la organizarea seminarului:

– Iurie Melinte, Şeful Direcţiei generale învăţământ, tineret şi sport

– Tudor Puşcaş, specialist al DGÎTS

– Vitalie Cuzub, Directorul Şcolii sportive

– profesorii şi corpul auxiliar de la Şcoala sportivă

 

Bălţi

Locul: Şcoala sportivă specializată a Ministerului Tineretului şi Sportului din mun. Bălţi

Data: 25 februarie 2014

Coordonatorii seminarului: Serghei Grinico, Anatolie Lavuşchin, Iurie Costin – lectori IAAF; Alexandru Verhoveţchi, Ion Cazacu – lectori FAM

Au participat: 31 profesori de educaţie fizică şi 48 copii

Au contribuit la organizarea seminarului:

– Natalia Buciuncean, specialist al Direcţiei învăţământ, tineret şi sport Bălţi

– Mihai Arseni, Directorul ŞSS a MTS din mun. Bălţi

 

Soroca

Locul: Liceul „Petru Rareş”

Data: 13 martie 2014

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla, Serghei Grinico, Iurie Costin – lectori IAAF;

Au participat: 48 profesori de educaţie fizică şi 96 copii

Au contribuit esenţial la organizarea seminarului:

– Victor Său, Preşedintele raionului Soroca

– Ghenadie Donos, Şeful Direcţiei învăţământ

– Andrei Jitniuc, Specialist principal în problemele tineretului şi sportului

– Dionis Mitrofan, Directorul Liceului „Petru Rareş”

– Vsevolod Gîtlan, Directorul Şcolii sportive Soroca

– Ion Şusterman, metodist al Şcolii sportive

 

Orhei

Locul: Liceul teoretic „Alecu Russo”

Data: 19 martie 2014

Au participat: 40 profesori de educaţie fizică şi 96 copii

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla, Serghei Grinico – lectori IAAF; Liuba Pavliuc – lector FAM

Au contribuit esenţial la organizarea seminarului:

– Mihai Zara, specialist principal al Direcţiei învăţământ, tineret şi sport

– Margareta Paiul, Directoarea Liceului teoretic „Alecu Russo”

– Vitalie Patraş, Directorul Şcolii sportive

– corpul didactic al Şcolii sportive

– profesoarele Ludmila Negruţa şi Tamara Gherasimov de la Liceul teoretic „Alecu Russo”

 

Criuleni

Locul: Centrul tineretului şi sportului

Data: 26 martie 2014

Au participat: 38 profesori de educaţie fizică şi 96 copii

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla, Serghei Grinico – lectori IAAF; Svetlana Vudvud – lector FAM

Au contribuit esenţial la organizarea seminarului:

– Ion Vlas, specialist al Direcţiei învăţământ, tineret şi sport

– Iurie Lazovschi, Directorul Şcolii sportive

– Victor Cuciuc, Vicedirectorul Şcolii sportive

– Mihail Iaţco, metodistul Şcolii sportive

 

Străşeni

Locul: Liceul „Mihai Viteazul”

Data: 4 aprilie 2014

Au participat: 26 profesori de educaţie fizică şi 96 copii

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla, Serghei Grinico – lectori IAAF; Alexandru Afteni – lector FAM

Au contribuit esenţial la organizarea seminarului:

– Alina Ţurcanu, specialist al Direcţiei învăţământ

– Nicolae Cormanschi, Directorul Liceului „Mihai Viteazul”

– profesorii Olesea Stopovenco şi Andrei Calmîcov de la Liceul „Mihai Viteazul”

– profesorii Şcolii sportive din Străşeni

 

Anenii Noi

Locul: Liceul teoretic „Olimp”, s. Pugăceni

Data: 9 aprilie 2014

Au participat: 24 profesori de educaţie fizică şi 96 copii

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla, Serghei Grinico – lectori IAAF

Au contribuit esenţial la organizarea seminarului:

– Petru Lupanciuc, specialist al Direcţiei învăţământ

– Ion Sarev, Primarul s. Pugăceni, rn. Anenii Noi

– Angela Plămădeală, Directoarea Liceului teoretic „Olimp”

– Viorica Plămădeală, Vitalie Ipati – profesori de educaţie fizică la Liceul teoretic „Olimp”

– colectivul Şcolii sportive din Anenii Noi

 

Râşcani

Locul: Stadionul orăşenesc

Data: 25 septembrie 2014

Au participat: 30 profesori de educaţie fizică şi 96 copii

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla, Anatolie Lavuşchin – lectori IAAF; Ion Cazacu, Alexandru Verhoveţchi, Mila Munteanu – lectori FAM

Au contribuit esenţial la organizarea seminarului:

– Fedot Sadovici, specialist al Direcţiei învăţământ

– Grigore Saramciuc, Directorul Şcolii de sport

– colectivul Şcolii sportive din or. Râşcani

 

Hânceşti

Locul: Stadionul orăşenesc

Data: 7 octombrie 2014

Au participat: 38 profesori de educaţie fizică şi 48 copii

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla – lector IAAF; Gheorghe Rusu – lectori FAM

 

Ungheni

Locul: Şcoala sportivă orăşenească

Data: 24 februarie 2015

Au participat: 42 profesori de educaţie fizică şi 142 copii

Coordonatorii seminarului: Svetlana Svecla – lector IAAF; Ghenadie Puia, Nicolai Serbianu – lectori FAM

La seminar a luat parte reprezentantul Ministerului Educaţiei, dl Vasile Onica.