Federația de atletism a organizat un seminar practico-metodic pentru arbitrii din țară

Federația de atletism a organizat un seminar practico-metodic pentru arbitrii din țară

În zilele de 29 și 30 iunie 2022, Federația de Atletism din Republica Moldova, în parteneriat cu European Athletics și Catedra de atletism a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, a organizat Seminarul național practico-metodic de arbitraj al competițiilor de atletism. Lector și responsabil de partea didactică a acestui eveniment a fost Prof. Univ. Dr. Lazari Povestca, șeful Catedrei de atletism a USEFS.

Seminarul a însumat 20 de ore academice de studiu al Regulamentului competițional al forului mondial World Athletics și a avut drept scop atestarea sau reatestarea arbitrilor din țară care deservesc competițiile naționale și internaționale de atletism. De asemenea, în cadrul discuțiilor s-au evidențiat și unele propuneri pentru viitor, cum ar fi:

– atragerea în procesul de pregătire/perfecționare a arbitrilor a persoanelor independente de procesul de antrenoriat, pentru excluderea conflictelor de interese în procesul desfășurării competițiilor;

– planificarea în cadrul viitoarelor seminare de acest gen a orelor practico-metodice, în scopul eficientizării procesului de pregătire a viitorilor arbitri de atletism.

La sfârșitul celei de-a doua zile de lucru, cei 25 de audienții au susținut un test în baza căruia, la prezentarea Federației, vor putea obține confirmarea sau reconfirmarea de către Ministerul Educației și Cercetării a categoriei de arbitru.

Partajează