La mulţi ani pentru dl Cuzma SLOBODEANIUC!

Federaţia de Atletism din Republica Moldova îl felicită călduros pe dl Cuzma SLOBODEANIUC cu ocazia jubileului de 85 de ani! Pe parcursul carierei îndelungate de antrenor, a educat o întreagă pleiadă de sportivi de valoare, printre care recordmanii, campionii Republicii Moldova, premianţii la diverse competiţii internaţionale A. Botnari, N. Trohin, A. Balan, E. Gorceag,  O. Cogîlniceanu, T. Stanislavciuc, S. Cravcenco, S. Cernei, E. Bodean, S. Budiştean, V. Lungu, E. Lungu, M. Cazac, N. Artîc, V. Croitori, Gh. Pelin, V. Tocari ş.a. Pentru activitatea fructuoasă, dl Slobodeaniuc a fost distins cu insigna „Eminent al Învăţământului Public ” (1974), titlul de „Antrenor Emerit al Republicii Moldova” (1995) şi titlul de „Om Emerit în domeniul culturii fizice şi sportului” (2013). La mulţi ani, Stimate Antrenor, multă sănătate, multe bucurii şi recunoştinţa celor din jur! * Федерация Лёгкой Атлетики Республики Молдова поздравляет Кузьму Слободянюка с 85-летним юбилеем! На протяжении своей многолетней тренерской работы, он воспитал целую плеяду отличных спортсменов, среди которых рекордсмены, чемпионы Республики Молдова, призёры международных соревнований  А. Ботнарь, Н. Трохин, А. Балан, Е. Горчаг, О. Когылничану, Т. Станиславчук, С. Кравченко, С. Черней, Е. Бодян, С. Будиштян, В. Лунгу, Е. Лунгу, М. Казак, Н. Артык, В. Кроиторь, Г. Пелин, В. Токарь и др. За годы плодотворной работы был награждён значком «Отличник Народного Образования» (1974), присвоены звания «Заслуженный тренер Республики Молдова» (1995) и «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» (2013). Желаем нашему юбиляру самого главного – здоровья! С днем рождения, Кузьма Степанович!
Citește mai mult...