Monthly Archives - iulie 2020

La mulţi ani pentru dl Cuzma SLOBODEANIUC!

Federaţia de Atletism din Republica Moldova îl felicită călduros pe dl Cuzma SLOBODEANIUC cu ocazia jubileului de 85 de ani! Pe parcursul carierei îndelungate de antrenor, a educat o întreagă pleiadă de sportivi de valoare, printre care recordmanii, campionii Republicii Moldova, premianţii la diverse competiţii internaţionale A. Botnari, N. Trohin, A. Balan, E. Gorceag,  O. Cogîlniceanu, T. Stanislavciuc, S. Cravcenco, S. Cernei, E. Bodean, S. Budiştean, V. Lungu, E. Lungu, M. Cazac, N. Artîc, V. Croitori, Gh. Pelin, V. Tocari ş.a. Pentru activitatea fructuoasă, dl Slobodeaniuc a fost distins cu insigna „Eminent al Învăţământului Public ” (1974), titlul de „Antrenor Emerit al Republicii Moldova” (1995) şi titlul de „Om Emerit în domeniul culturii fizice şi sportului” (2013). La mulţi ani, Stimate Antrenor, multă sănătate, multe bucurii şi recunoştinţa celor din jur! * Федерация Лёгкой Атлетики Республики Молдова поздравляет Кузьму Слободянюка с 85-летним юбилеем! На протяжении своей многолетней тренерской работы, он воспитал целую плеяду отличных спортсменов, среди которых рекордсмены, чемпионы Республики Молдова, призёры международных соревнований  А. Ботнарь, Н. Трохин, А. Балан, Е. Горчаг, О. Когылничану, Т. Станиславчук, С. Кравченко, С. Черней, Е. Бодян, С. Будиштян, В. Лунгу, Е. Лунгу, М. Казак, Н. Артык, В. Кроиторь, Г. Пелин, В. Токарь и др. За годы плодотворной работы был награждён значком «Отличник Народного Образования» (1974), присвоены звания «Заслуженный тренер Республики Молдова» (1995) и «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» (2013). Желаем нашему юбиляру самого главного – здоровья! С днем рождения, Кузьма Степанович!
Citește mai mult...

Олимпийский огонь в Молдове – воспоминания молдавских легкоатлетов

В период с 5 по 7 июля 1980 г., ровно 40 лет назад, олимпийский огонь, зажженный на земле Эллады, встречали на территории Молдовы. У молдавских ветеранов спорта, да и всех, кому довелось быть участниками прошедшей по нашему краю эстафете олимпийского огня, остались незабываемые впечатления об этом историческом событии. Начав свой путь из древнего Олимпа в Греции, олимпийский огонь проследовал 4992 км до столицы XXII летних Олимпийских игр 1980 года – городе Москва. Из них 368 км прошли по территории нашей страны. (mai mult…)
Citește mai mult...

Focul olimpic în Moldova – amintirile atleţilor moldoveni

În perioada 5-7 iulie 1980 – cu exact 40 de ani în urmă – focul olimpic aprins pe pământul Eladei a fost întâmpinat pe pământul Moldovei. Veteranii sportului, dar şi toţi cei care au avut şansa de a participa la ştafeta focului olimpic ce a trecut pe meleagurile noastre, au rămas cu impresii de neuitat despre acest eveniment istoric. După ce şi-a început călătoria pe muntele Olimp în Grecia, focul olimpic a parcurs 4992 km până în capitala ediţiei a XXII-a a Jocurilor olimpice de vară 1980, oraşul Moscova, dintre care 368 km pe teritoriul ţării noastre. (mai mult…)
Citește mai mult...