Activităţi educaţionale şi alegeri în cadrul Federației de atletism

Activităţi educaţionale şi alegeri în cadrul Federației de atletism

În zilele de 16-17 decembrie 2020, membrii Federaţiei de Atletism din Republica Moldova au participat la câteva evenimente importante pentru disciplina olimpică numărul 1 din ţara noastră. Întru respectarea normelor legale de combatere a pandemiei de covid-19, elaborate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, numărul participanţilor a fost redus până la 50 de persoane, iar în timpul şedinţelor ei au fost dispuşi în aşa fel încât să respecte distanţa socială de 1,5 metri.

În prima zi s-au ţinut lucrările Conferinţei ştiinţifice a antrenorilor, la care reprezentanţii membrilor Federaţiei au avut ocazia de a-şi actualiza cunoştinţele în domeniu cu informaţii de ultimă oră. O secţiune foarte interesantă şi instructivă a evenimentului a fost seminarul antidoping organizat în colaborare cu Agenția Națională Antidoping şi care i-a avut ca vorbitori pe dna Elena Arhip, Director General Adjunct ANAD, şi inspectorii ANAD dl Artiom Jucov şi dna Carolina Percic.

O altă secţiune din program a constituit-o Adunarea republicană a antrenorilor. Aici delegaţii au audiat darea de seamă a Antrenorului principal al loturilor naţionale pentru perioada 2017-2020 şi şi-au exprimat votul pentru noua componenţă a Consiliului antrenorilor. În funcţia de Antrenor principal a fost reales dl Alexandru Gancenco, a cărui activitate a fost apreciată pozitiv de participanţi. În calitate de antrenori superiori au fost realeşi Soslan Marghiev – aruncări, Constantin Scripcenco – sărituri, iar Alexandra Cravţova a fost aleasă antrenor superior la sprint/garduri şi Svetlana Svecla – la alergări de fond/semifond. Candidaţii aleşi urmează să fie aprobaţi în cel mai scurt timp de Biroul Federaţiei.

Pe 17 decembrie au avut loc lucrările Adunării generale de dare de seamă şi electivă a FAM. A fost prezentat raportul de activitate al FAM pe perioada ultimului ciclu olimpic 2017-2020, precum şi rapoartele financiar, al Comisiei de cenzori şi al Consiliului de supraveghere. Atât rapoartele, cât şi luările de cuvânt ale delegaţilor prezenţi au subliniat strategia corectă adoptată de Federaţie și eforturile conjugate ale tuturor părților cointeresate, care au dus către rezultate pozitive, atingerea unor noi performanțe în sport și consolidarea autorității țării noastre pe arena internațională. Drept urmare, performanțele atinse sunt înalt apreciate de specialiști, de presă și opinia publică, iar atletismul se află sigur în TOP-ul probelor sportive prioritare și este proba olimpică de bază a Moldovei.

A doua parte a sesiunii a constat în alegerea organelor de conducere ale FAM în următorul ciclu olimpic 2021-2024, în baza principiilor democratice şi conform cerinţelor statutare. Preşedinte al Federaţiei a fost reales dl Anatolie Balan, care s-a bucurat de susţinerea unanimă a tuturor delegaţilor. Dl Constantin Negură a fost unanim reales în calitate de Secretar General.

Delegaţii au votat pentru ca numărul membrilor Biroului FAM să rămână acelaşi – 11 persoane. Cu o singură excepţie, Biroul va avea aceeaşi componenţă ca şi în perioada 2017-2020. În următorul ciclu olimpic, Comisia de cenzori în noua componenţă va fi condusă de dna Ludmila Boţan, în timp ce dl Eugeniu Gorceag a fost reales preşedinte al Consiliului de supraveghere cu o componenţă nouă.

La Adunarea generală de dare de seamă şi electivă a FAM au participat vicepreşedinta Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv, dna Larisa Popova, şi reprezentantul Direcţiei sport al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, dl Liviu Mironov. Oaspeţii speciaţi au apreciat relaţiile de colaborare bune stabilite de-a lungul anilor cu Federaţia de atletism şi le-au urat atleţilor succese mari într-un an mai bun 2021 şi în următorul ciclu olimpic.

Partajează